W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy wycenę nieruchomości takich jak:

• nieruchomości gruntowe niezabudowane,
• nieruchomości gruntowe zabudowane,
• nieruchomości komercyjne (biurowe, magazynowe, handlowe),
• lokale mieszkalne i użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu,
• nieruchomości przemysłowe,
• nieruchomości zabytkowe i sanatoryjne,
• inne prawa związane z nieruchomościami.

Wyceny nieruchomości sporządzane są dla celów:

• zabezpieczenia kredytów bankowych,
• skarbowo – podatkowych,
• określenia ceny kupna-sprzedaży,
• księgowych,
• podziału majątku,
• postępowań spadkowych,
• ubezpieczenia nieruchomości,
• określania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
• określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
• określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
• określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
• dla potrzeb sprawozdań finansowych,
• amortyzacja środków trwałych,
• wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
• innych

Dodatkowo świadczone przez nas usługi:

• analizy rynku nieruchomości,
• analizy opłacalności inwestycji,
• określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora,
• doradztwo na rynku nieruchomości.

Operaty sporządzone przez naszą firmę akceptowane są przez wszystkie banki w Polsce.
Wysokość wynagrodzenia ustala jest indywidualnie. Cena zlecenia jest uzależniona od rodzaju
nieruchomości oraz stopnia złożoności opracowania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przez formularz kontaktowy. Po otrzymaniu zgłoszenia
skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów zlecenia.